Hårdare regler för att köpa och sälja tobaksfritt snus

Tobaksfritt snus har under de senaste åren inte omfattats av den svenska tobakslagen, vilket i sin tur lett till att många minderåriga börjat snusa dessa typer av snuser. Från och med den 1 augusti började dock strängare regler att gälla för alla som vill köpa eller sälja tobaksfria produkter.

Enligt den nya och mer omfattande tobakslagen inkluderas numera även tobaksfria nikotinprodukter som exempelvis Zyn under denna lag vilket innebär att du nu, precis som vid köp av vanligt snus eller cigaretter måste vara minst 18 år gammal.

Vilka regler gäller?

Så vilka regler gäller exakt numera för försäljning och att köpa tobaksfria nikotinprodukter? Här har vi sammanfattat allt du behöver veta.

Först och främst innebär den nya lagen att alla nikotinprodukter, oavsett om de innehåller tobak eller inte, endast får säljas till personer som är 18 år eller äldre. Om du inte är myndig får du inte köpa några produkter som innehåller nikotin – t.ex. snus, cigaretter eller e-cigaretter.

Ett stort ansvar på de som säljer snuset

De som säljer tobaksfritt snus måste också se till att endast sälja till personer som är myndiga. Detta innebär att legitimation måste begäras om det råder tvivel kring åldern på person i fråga som köper det tobaksfria snuset.

Vidare är det heller inte tillåtet att sälja tobaksfritt snus till myndiga personer som du tror har som avsikt att langa varan till en minderåriga. Givetvis är detta lättare sagt än gjort för kassören/kassörskan, men tanken är att sunt förnuft ska gälla.

Om någon ser mycket yngre ut än han eller hon borde vara eller om han eller hon köper stora mängder av produkten och beter sig konstigt kan det vara indikationer på att han eller hon planerar att sälja den vidare till minderåriga eller är minderårig själv.

Det finns också strängare krav när det gäller reklam och synlighet i butikerna. Det måste till exempel alltid finnas en tydlig skylt vid exempelvis disken där det står att tobaksfritt snus endast får säljas till personer som är 18 år eller äldre.

Vilka är konsekvenserna om man bryter mot reglerna?

Om du bryter mot tobakslagen kan du som säljer det tobaksfria snuser få böter eller i extrema fall även fängelse. Det finns också en risk att butikens tobakstillstånd kan komma att bli indraget som en direkt konsekvens av detta.

Med det sagt finns det inga lagar eller förbud för minderåriga att inneha eller använda tobaksfria produkter såsom VOLT och Zyn, så om du som minderårig ertappas med tobaksfritt snus kommer du inte att få böter eller straffas på något annat sätt.

De nya reglerna är utformade för att göra det svårare för minderåriga att få tag på tobaksfritt snus, och förhoppningsvis kommer lagen att lyckas med sitt uppdrag. Men det är också viktigt att komma ihåg att det bästa sättet att förhindra att minderåriga använder tobaksvaror av alla slag fortfarande är genom utbildning och lärdom kring de risker som är förknippade med att snusa.

Rulla till toppen