Vad behöver man veta innan asfaltering av uppfarten?

Asfaltering av en uppfarten är ett bra sätt att förbättra utseendet och hållbarheten på din parkering. Men innan du påbörjar arbetet finns det viktiga saker att tänka på för att säkerställa att projektet blir en framgång.

Det finns flera olika faktorer och saker som man bör ta i beaktning innan man tar sig an detta projekt, oavsett om man ska göra det på egen hand eller om man ska anlita professionell hjälp. Allt från att att välja rätt typ av asfalt och att förbereda underlaget på rätt sätt för att säkerställa en hållbar och långvarig lösning är bara några av de saker som man måste kolla närmare på.

I den här texten kommer vi att titta närmare på vad du behöver veta innan du påbörjar asfaltering av din uppfart, inklusive val av rätt typ av asfalt, förberedelse av underlaget, val av aktör att anlita och vad man ska tänka på under och efter arbetet. Genom att följa dessa råd kan du vara säker på att din uppfart kommer att se ut och fungera bra under många år framöver.

Oftast krävs förberedande arbete

Innan asfaltering av en uppfart kan påbörjas krävs det ofta förberedande arbete för att säkerställa att underlaget är lämpligt och för att få bästa möjliga resultat.

Det kan inkludera saker som att rensa bort ogräs och ojämnheter i marken. I vissa fall krävs mer förberedande arbete där fullskalig schaktning krävs för att se till att asfalteringen ska blir så bra som möjligt, men i andra fall krävs mindre förberedande arbete. Allt beror på underlagets skick.

Det finns olika typer av asfalt

Vad många kanske inte vet, finns det faktiskt ett par olika typer av asfalt som man kan använda sig av när man ska asfaltera uppfarten, och vilken typ av asfalt som bäst för just dig beror på vilka typer av fordon som kommer köra på asfalten.

Därför är den typ av asfalt som väljs för en uppfart är viktig. Den avgör inte bara hur länge asfalten kommer hålla, utan också hur lätt den är att underhålla och reparera vid behov.

Det finns i huvudsak fyra olika typer av asfalt som kan användas för uppfarter och här nedanför är dessa listade:

  • Asfaltsgrus (AG)
  • Asfaltsbundet bindlager (ABB)
  • Tät asfaltbetong (ABT)
  • Stenrik asfaltbetong (ABS)

Av förklarliga skäl är det inte helt enkelt att avgöra vilken vilken typ av asfalt som är bäst för din uppfart. Det är bland annat här det kan vara bra att få professionell rådgivning från en aktör med erfarenhet av att asfaltera uppfart, som kan bedöma situationen och rekommendera vilken typ av asfalt som är bäst lämpad för dina särskilda behov.

Underskatta inte kompetensen som krävs

Det kan vara frestande att försöka genomföra asfalteringen själv när man väl bestämt sig för att man vill göra detta. Men även om det kan vara möjligt att utföra uppgiften, ska du komma ihåg att det krävs särskilda färdigheter, verktyg och erfarenhet för att utföra arbetet. Om du därför inte är säker på dina egna förmågor är det klokt att anlita en professionell aktör som sysslar med detta på daglig basis.

Detta kommer att säkerställa att arbetet utförs korrekt och med så så lite krångel som möjligt. Det garanterar också att beläggningen är av god kvalitet och att asfalten håller i många år framöver. Faktum är att detta inte är ett området som man bör experimentera om man inte har koll på läget då det finns stor risk för att det går snett.

Vad kostar det att asfaltera?

Kostnaden för att asfaltera en uppfart beror på en hel del olika faktorer, som till exempel storleken på det område som ska asfalteras, vilken typ av asfalt som ska användas och om du behöver hjälp med alla faser, inklusive schaktning, förberedelse och asfaltering.

Generellt sett börjar kostnaden för att asfaltera en uppfart på cirka 350-500 kronor per m2 för enbart asfalt. Om du vill ha professionell hjälp med alla arbete, inklusive det förberedande arbete måste du räkna med att det minst kommer kosta 1 000 kr per m2.

Behöver du ansöka om marklov?

Vanligtvis krävs det inget bygglov för att asfaltera uppfarten, men det kan däremot behövas marklov om schaktning eller annan omfattande markarbete krävs för att du ska kunna asfaltera uppfarten.

Man ansöker om marklov hos byggnadsnämnden i den kommun man bor. För att din ansökan ska kunna behandlas och ett beslut fattas måste all relevant information, alla ritningar och dokument ingå i den skriftliga ansökan som ska granskas av byggnadsnämnden.

Rulla till toppen