Vad är Bitcoin?

Bitcoin är en virtuell valuta som kan köpas och säljas på nätet. Den har ingen statlig myndighet bakom sig, utan bygger istället på ett decentraliserat system där alla användare styr utvecklingen av Bitcoin tillsammans.

Den totala mängden Bitcoin ökar kontinuerligt men kommer aldrig att överstiga 21 miljoner. Men vad mer finns att känna till om denna välkända kryptovaluta? Det är just detta vi ska ta en titt på i dagens artikel.

Vad används Bitcoin till?

Bitcoin är det mest kända exemplet på en virtuell valuta. Valutan bygger på ett decentraliserat system där alla användare är fria att själva bli en del i kedjan och genomföra transaktioner med varandra utan banker eller andra mellanhänder.

Eftersom alla användare tillsammans sköter systemet kan ingen enskild part stoppa transaktioner som görs i valutan. Transaktioner blir därmed mycket säkrare, enklare och effektivare.

Bitcoin har flera olika användningsområden. Bland annat kan man använda det för att köpa varor och tjänster, skicka pengar snabbt och smidigt. Men den kanske största anledningen till varför människor äger Bitcoin är att valutan historiskt sett varit en utmärkt investering. Den har haft en hög tillväxt under de senaste åren och det bedöms fortsätta så under en lång tid framöver.

Med det sagt är Bitcoin en väldigt volatil investering och priset kan svänga väldigt mycket. Historisk avkastning innebär inte heller att detsamma kommer att ske i framtiden. Av den här anledningen ska man bara investera sådana pengar som man faktiskt har råd att förlora.

Hur snabbt går det att göra en transaktion?

Att göra en transaktion med Bitcoin är betydligt mycket snabbare än om du skulle skicka pengar i form av guld eller i så kallade fiatvalutor (nationella valutor), t.ex. svenska kronor eller amerikanska dollar.

Men exakt hur snabbt det är att skicka kan vara svårt att säga. Detta beror på att din transaktion behöver komma med i ett block, och detta block ska valideras av Bitcoin-miners. Men ungefär var 10:e minut godkänns ett nytt block till blockkedjan, så om du har tur och kommer med i nästkommande block kan det räcka med att du behöver vänta 10 minuter.

Hur framställs Bitcoin?

Bitcoin framställs av en process som kallas ”mining”. I denna process används hårdvara för att knäcka säkerhetskrypteringen i blockkedjan och hitta hashvärden som binder nya block till kedjan.

Det finns en förhållandevis låg mängd bitcoin som skapas varje dag och det gör att det krävs mycket kraftfull hårdvara för att kunna framställa en större mängd av denna virtuella valuta. Som vi nämnde tidigare i artikeln framställs det nya Bitcoins varje dag, men det kommer aldrig att finnas med än 21 miljoner Bitcoin.

När blocken, som innehåller användarnas transaktioner, framställs av mining så ökar det säkerheten i Bitcoin då det krävs allt mer datorkraft för att göra ändringar till blockkedjan i framtiden.

Det finns mycket mer att lära

I denna artikel har vi minst sagt endast skrapat på ytan av allt som finns att lära sig om Bitcoin. Detta får dock vara allt för denna gången.

Om du vill att vi skriver mer om detta längre fram kan du såklart alltid skicka in önskemål till oss, så kommer vi se till att lösa det.

Rulla till toppen