KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hälsoskola för ensamkommande ungdomar

2018-02-23

Många ungdomar som varit på flykt och lever som nyanlända i Sverige har aldrig fått ta del av undervisning om kropp, sexualitet och reproduktion, något alla människor har rätt till enligt FN:s mänskliga rättigheter.  Pilotprojektet Hälsoskolan erbjöd unga nyanlända sexualundervisning på lättare svenska.

Under 2016 genomförde dåvarande Lafa – enheten för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting (sedan 1 september 2017 KCSH) och Gullmarsplans ungdomsmottagning en Hälsoskola för ensamkommande ungdomar med fokus på sex- och samlevnadsundervisning och psykisk hälsa. Hälsoskolan genomfördes i samarbete med unga mentorer från Sveriges Ensamkommandes Förening, SEF.

Syftet med den här rapporten är att föra erfarenheterna från arbetet med Hälsoskolan vidare till personer som vill starta liknande verksamheter.

Ladda ner rapporten ”Hälsoskola för ensamkommande ungdomar” här.