KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Att våga fråga

2018-02-22

Unga personer som har sålt sex och/eller använder sex som självskadebeteende får sällan frågor om detta, trots att de gärna skulle vilja prata om sina erfarenheter. Den här rapporten vänder sig till dig som träffar ungdomar i ditt yrke och behöver mer kunskap för att våga ställa frågor kring problematiskt sex.

Informationsprojektet Att våga fråga riktade sig till yrkesverksamma personer som möter ungdomar och unga vuxna på ungdomsmottagningar, i skolhälsovård och enheter inom socialtjänsten i Stockholm. Syftet var att ge personalen kunskap och verktyg för att prata med sina klienter om erfarenheter av att sälja sex och/eller sex som självskadebeteende.

Bakom projektet, som pågick 2015–2016, stod Mikamottagningen, en verksamhet inom Stockholms stad som tar emot personer från 18 år, oavsett kön, könsidentitet och sexuell identitet, som skadar sig med sex, får ersättning för sex eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål.

Rapporten ”Att våga fråga” har tagits fram av Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa inom Stockholms läns landsting och vänder sig till yrkesverksamma som vill ha mer kunskap om hur de kan ta upp frågor om sex mot ersättning och/eller sex som självskadebeteende.

Rapporten riktar sig även till personal vid andra organisationer som vill starta ett liknande informationsprojekt.

Ladda ner rapporten ”Att våga fråga” här