KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Hiv angår alla

2018-03-28

En av fem personer som lever med hiv har inte berättat om det för någon, ens för sina närmaste, av rädsla för omgivningens reaktioner. Trots en mirakulös utveckling inom den medicinska forskningen släpar kunskaperna om hiv efter i samhället i stort – vilket skapar problem för personer som lever med infektionen. Med hjälp av Södra Latins teaterelever har vi spelat in fyra korta filmer om fördomar om hiv och med fakta som slår hål på de vanligaste myterna om viruset.

Festen
I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och gör att smittsamheten blir mycket låg. Det innebär att den förväntade livslängden hos den som har hiv är jämförbar med den hos en person som inte bär på hivviruset. Medicineringen innebär också att man kan få barn som inte föds med hiv.
Läs mer på: www.hividag.se

Dejten
Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för över 30 år sedan. Att leva med hiv innebär något helt annat idag än det gjorde då. I Sverige är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll och gör att smittsamheten blir mycket låg. Det är det många som inte vet. En felaktig eller föråldrad bild bidrar till diskriminering och stigmatisering av personer med hiv.
Läs mer på: www.hividag.se

Läkarbesöket
Att leva med hiv innebär ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras och att tröskeln för att testa sig för hiv sänks.
Läs mer på: www.hividag.se

Sant och falskt
I Sverige lever ca 7000 personer med hiv. Sverige har som första land uppnått det så kallade 90-90-90-målet, som innebär att minst 90 procent av dem som lever med hiv känner till sin hivstatus, att minst 90 procent av dem får effektiv medicinsk behandling och att minst 90 procent av dessa uppnår radikalt minskade virusnivåer.
Läs mer på: www.hividag.se