KCSH

Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa

Stockholms läns landsting

Rapporter att ladda ned

Här kan du ladda ner rapporter och broschyrer utgivna av Lafa eller i samverkan med andra organisationer. Flera av dem finns även att beställa i pappersformat under rubriken "Foldrar/visitkort".

 


2015
Kvinnor och hiv 2015
Konferensrapport: om hiv-
positiva kvinnors specifika
frågor, erfarenheter och
behov.

 

 
2015
Vad påverkar nyanlända thailänd-
ska kvinnors vårdsökningsbeteende?
- en kvalitativ studie om hur
nyanlända thailändska kvinnor
söker vård inom området sexuell
och reproduktiv hälsa.

 


2013
Sex och samlevnad i en ny
värld

Projektet med samma namn, 
syftade till att utbilda och 
stödja personal och boende på
Stockholms stads HVB-hem
för ensamkommande flykting-
ungdomar i frågor som rör
sexualitet.

2013
Sex i skolan
En översikt över hur sex- och
samlevnadsundervisningen kan
organiseras och genomföras
utifrån läroplanerna för grund-
och gymnasieskolan.
   

Hbt-policy för Stockholms läns landsting
Policy fastställd i landstingsfullmäktige som gäller för åren 2012-2016. 

 

Sexuell hälsa i Folkhälsorapporten

Sexuell hälsa i Stockholms län
Rapporten
är en del av Folkhälsorapport 2011.


Lafa 1:2010 FOU

Sex- och samlevnadsundervisning på sfi
En interventionsstudie genomförd av
Järva mansmottagning på fyra sfi-skolor i Stockholms stad.

Omslagsbild: Because he's worth it
LAFA 2:2009 FOU

"Because he´s worth it"
Utvärdering av Järva mansmottagning, en hälsofrämjande sex- och samlevnadsmottagning för män

Omslagsbild: Stop hiv!

LAFA 1:2009 FOU

StopHIV!
Erfarenheter av kampanjsamverkan och onsitetestning riktad till män som har sex med män

 

Omslagsbild: Unga män om porr

LAFA 1:2007 FOU

Unga män om porr
Användning och attityder till pornografi

 

Omslagsbild: Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan
LAFA 1:2005

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan
En kartläggning av sex- och samlevnadsundervisningen på sju
högstadieskolor i Stockholms län

Omslagsbild: Ringar på vattnet
LAFA 1:2002

Ringar på vattnet
En rapport om ett pågående utvecklingsarbete i Aspudden

Omslagsbild: Njutningssökande
LAFA 1:2001 FOU

Njutningssökande livsstil eller kärlekskrav?
Om kön, alkohol och attityder till sexualitet

 
Senast ändrad 2016-04-01